ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

   สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง ทุกโรงเรียนควบคุม โดยกระทรวง ศึกษาธิการ โดยตรง ระบบการศึกษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ระบบแบบอังกฤษ การศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถตามวัยที่เหมาะสม และเป็นระบบที่มี ความเข้มแข็ง มีีประสิทธิภาพในการดำเนินการมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อาจจะเป็นไปได้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กการควบคุมจากกระทรวงลงมาทำได้ทั่วถึง

Singapore มีการศึกษาที่ดีที่สุดในเอเชีย

   นักเรียนต่างชาติโดยรวมเมื่อจบการศึกษา จากสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่สามารถพูดได้ถึง 3 ภาษา คือภาษาเดิมภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ อย่างมากเมื่อเทียบกับประ เทศอื่น

   ระบบการศึกษาจะเริ่มต้นจาก การเรียนในระดับอนุบาล ประถม มัธยม ต่อด้วยการเรียนในระดับ สูงขึ้น เช่นโปลีเทคนิค จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย ตามแผนผังด้านล่าง

เตรียมตัวเข้าเรียน หรือ ชั้นอนุบาล 3ปี

ประถมศึกษา เรียน 6ปี (primary1-6) กำหนดอายุ

ระดับชั้น
อายุ (ปี)
ประถม1
6-8+
ประถม2
7-9+
ประถม3
8-10+
ประถม4
9-11+
ประถม5
10-12+
ประถม6
11-13+

มัธยมศึกษา เรียน 4-5ปี (Express secondary 1-4 or  Normal Secondary 1-5) กำหนดอายุ

ระดับชั้น
อายุ (ปี)
มัธยม 1
12-14+
มัธยม 2
13-15+
มัธยม 3
14-16+
มัธยม 4
15-17+
มัธยม 5
16-18+
จูเนียร์คอลเลจ เรียน 2 ปี    โปลีเทคนิค เรียน3ปีี

มหาวิทยาลัย 3-5 ปี

 

..ซีนิท... เรารู้จริงเรื่องการศึกษาสิงคโปร์...บริการแนะแนวฟรี!..                    
เรียนต่อสิงคโปร์, เรียนซัมเมอร์สิงคโปร์, เรียนภาษาสิงคโปร์, เรียนประถม-มัธยมสิงคโปร์, เรียนปริญญาตรี-โทสิงคโปร์       
Last updated : 8 January, 2015