เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์

การเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์แบ่งออกได้เป็นระยะสั้น และระยะยาว 
1. การเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น (Short Course) ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 1สัปดาห์ ถึง 4 สัปดาห์
การสมัคร
 • เลือกโรงเรียนที่ต้องการจะเรียน และกรอกใบสมัคร พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางส่งมาล่วงหน้า 1-2สัปดาห์
 • เมื่อได้รับจดหมายตอบรับ และใบแจ้งชำระเงิน ของทั้งโรงเรียนและที่พัก ให้ดำเนินการชำระเงินตามใบแจ้ง
 • จองตั๋วเครื่องบิน สามารถจองเองได้ โดยส่งสำเนาหน้าตั๋วเครื่องบินมาให้เราหรือให้เราจองให้ก็ได้  
 • เตรียมตัวเดินทาง
 • ถ้าต้องการคนรับที่สนามบินสิงคโปร์ ต้องแจ้งล่วงหน้า อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
2. การเรียนภาษาอังกฤษยาว (Long Course)  แต่ละสถาบันการศึกษากำหนดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีตั้งแต่ 8 สัปดาห์ ขึ้นไปถึง16 สัปดาห์ในแต่ละระดับภาษา (level)ทั้งนี้ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่ความต้องการของนักเรียนว่าจะเรียนกี่ระดับภาษา(level)
การแบ่งระดับภาษา โดยปกติจะแบ่งเป็นระดับดังนี้ 
-level 1-Beginner
-level 2-Elementary
-Level 3-Intermediate
-Level 4- Upper Intermediate
-Level 5 -Advance
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันจะแบ่งระดับแยกย่อยออกไปอีกหรือไม่
 
การสมัคร
 • เลือกโรงเรียนที่ต้องการจะเรียน และกรอกใบสมัคร พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ส่งมาล่วง4สัปดาห์ก่อนวันคอร์สเปิด เพื่อให้เราดำเนินการขอบัตรนักเรียน
 • ทำการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (บางสถาบัน สามารถทดสอบก่อนเข้าเรียนในวันแรกได้ บางสถาบันต้องทดสอบที่เราเท่านั้น)
 • เมื่อได้รับจดหมายตอบรับ และใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครเรียน ให้ดำเนินการชำระเงินตามใบแจ้ง
 • ทางเราจะดำเนินการขอบัตรนักเรียน ขั้นตอนนี้ใช้เวลา2-4สัปดาห์
 • เมื่อบัตรนักเรียนออก นักเรียนสามารถจองตั๋วเครื่องบิน สามารถจองเองได้ โดยส่งสำเนาหน้าตั๋วเครื่องบินมาให้เราหรือให้เราจองให้ก็ได้   
 • จองที่พัก และชำระเงินค่าที่พัก
 • เตรียมตัวเดินทาง
 • ถ้าต้องการคนรับที่สนามบินสิงคโปร์ ต้องแจ้งล่วงหน้า อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

PSB English Course 

3 Levels = 6 เดือน ราคา 219,000 บาท

4 สัปดาห์(1เดือน) ราคาเพียง 40,900 บาท

Kaplan

เรียนภาษาอังกฤษ 4 เดือน 

เพียง 150,000 บาท

3 สัปดาห์ เพียง 27,000 บาท

 *รวมค่าเรียนและค่าสมัครแล้ว

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน