ประเทศสิงคโปร์ 

มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์  มีเมืองหลวงชื่อ สิงคโปร์ มีพื้นที่ เป็นเกาะ ใหญ่มีพื้นที่ทั้ง หมดประมาณ 718 ตร.กม. และมีเกาะเล็กอีกประมาณ 60 เกาะ ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 136.8 กิโลเมตรระหว่างเส้นรุ้งที่103' 38' ตะวันออก และ104' 06' ตะวันตก ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ Bukit Timah แม่น้ำสายหลักคือ Singapore และ Rochor สิงคโปร์มีถนนและรถไฟ เชื่อมต่อกับมาเลเซืยยาว 1.1 กม.

การปกครอง สิงคโปร์ในระบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็น หัวหน้า รัฐบาล รัฐสภามีวาระ คราวละ 5 ปี

เศรษฐกิจ  จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เช่นเดียวกับฮ่องกง ใต้หวัน และเกาหลี ผลิตภัณฑ์ส่งออกหลัก คือ ปิโตรเลียมเครื่องจักร ในส่วนของการ นำเข้า ส่วนใหญ่คือ พลังงาน อาหาร นอกนั้นการ ท่องเที่ยวก็ทำรายได้ให้ประเทศมากเช่นกัน

ประชากร ภาษาและศาสนา

จำนวน 5.467 ล้านคน แบ่งเป็นชาวจีน 76.5 % ชาวมาเล 13.8% ชาวอินเดีย 8.1% และอีก 1.6% เป็นเชื้อสายผสมระหว่างยุโรปกับเอเชีย และเชื้อสายอื่น ๆ ซึ่งอยู่ด้วยกันโดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ภาษาทางการคือภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ในการติดต่องาน ในชีวิตประจำวัน นอกนั้น ก็มีภาษามาเลย์ ทมิฬ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชน พูด 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนกลาง

การเดินทาง

การเดินทางจากประเทศไทยสิงคโปร์ สามารถเดินทางได้ทางรถไฟ โดยขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานมาก ทางที่ดีแนะนำให้เดินทางโดยเครื่องบิน จากกรุงเทพไปสิงคโปร์ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. และมีหลายเที่ยวบิน หลายสายการบินให้เลือกใช้บริการ ในราคาที่ต่างกัน

การเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินปรับอากาศ  ที่เชื่อมโยงตลอดทั้งตัวเมือง โดยท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน โดยซื้อบัตร ez link ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟและรถเมล์ที่มีความสะดวก สบาย มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น นอกจากนี้ยังมีบริการของรถแท็กซี่ที่สามารถเรียกได้ง่าย โดยสังเกตไฟบนหลังคา ที่แสดงว่าเป็นแท็กซี่รับจ้าง จุดที่จอด รถแท็กซี่ มีอยู่ทั่วไปตามถนน ค่าโดยสาร ใช้ระบบมิเตอร์คนขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่จะเข้าใจภาษาอังกฤษ