สาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ การออกแบบ และ การแสดง

สาขาที่เปิดสอน

  • ANIMATION
  • FASHION DESIGN
  • GAMES DESIGN
  • GRAPHIC DESIGN
  • INTERIOR DESIGN
  • JEWELLERY DESIGN
  • PRODUCT DESIGN
  • FASHION COMMUNICATION AND JOURNALISM
  • FASHION MARKETING

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนต่อปริญญาตรีได้ตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ขึ้นไป โดยเรียนหลักสูตรของสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งสิงคโปร์เองและทั่วโลก โดยสถาบันเหล่านี้จะนำเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกเข้ามาเปิดสอน และประมวณผลการเรียนต่างๆโดยมหาลัยโดยตรง เหมือนกันกับที่นักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้นฉบับ