ด้านบริหารธุรกิจ พาณิชยการ 

โลจิสติกส์  การเงิน และอื่นๆ

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนต่อปริญญาตรีได้ตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้นไป โดยเรียนหลักสูตรของสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งสิงคโปร์เองและทั่วโลก โดยสถาบันเหล่านี้จะนำเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกเข้ามาเปิดสอน และประมวณผลการเรียนต่างๆโดยมหาลัยโดยตรง เหมือนกันกับที่นักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้นฉบับ 

หลักสูตรปริญญาตรีที่สิงคโปร์สามารถเรียนจบได้ภายใน 2-3ปีเท่านั้น และเรียนปริญญาโทเพียง 1ปี ตัวอย่างสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถาม

Diploma Programme

เทียบเท่ากับการเรียนปริญญาตรีปีที่1

Bachelor Programme  หลักสูตรปริญญาตรี

Diploma in Accountancy

 

Diploma in Business and

Information Management

 

Diploma in Business and Law

 

Diploma in Counselling

 

Diploma in Digital Marketing

 

Diploma in Events Management

 

Diploma in Information Technology

 

Diploma in Legal Studies

 

Diploma in Mass Communication

Diploma in Commerce (Business Administration)

 

Diploma in Commerce (Financial and Banking)

 

Diploma in Commerce (General studies)

 

Diploma in Commerce (Hospitality & Tourism  Management)

 

 

Diploma in Commerce ( Human Resource Management)

 

Diploma in Commerce (Marketing Management)

Diploma in Business Administration (suite)

Diploma in Tourism and Hospitality Management

Diploma in Media and Communications

Diploma in Global Supply Chain Management

Diploma in Global Hospitality Management

Diploma in Commerce (Logistics & Supply Chain Management)

Diploma in Global Logistics and Supply Chain Management

ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 เดือน
 • Accounting

 • Banking

 • Business Law

 • Economics

 • Finance

 • Hospitality and Tourism Management

 • Human Resource Management

 • International Business

 • Management

 • Marketing

 

 Bachelor of Art

 • Communication and Media Studies 

 • Joumalism

 • Public Relations

 • Tourism and Events

 • Web  Communication

  Bachelor of Arts

 • Business with International Management

 • Business  with International Hospitality & Tourism Management

 • Mass Communication with Public Relation

 

 • Business  and management

 •  

 • Management  with Accounting

 •  

 • Management  with International

 • Business

 •  

 • Management with Marketing

 

 • Accountancy & Financial Management

 • Digtal Business

 • Finance

 • Management

 • Marketing

 • Accounting & Finance

 • Banking & Finance

 • Management and Marketing

 • Bachelor of Business  / Commerce

 • Bachelor of Business / Commerce 

 • (Finance)

 • (Management & Marketing)

 • (Supply Chain Management)

 • Bachelor of Arts with Honours

 • Bachelor of Arts Hospitality and Tourism Management

 • Logistics & Supply Chain

 • PSB Postgraduate Diploma in Global Logistics and Supply Chain Management

ระยะเวลาเรียนประมาณ 16-18 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

Master Programme  หลักสูตรปริญญาโท

 • Master of Business Administration in Global Business

 •  Master of Analytics (New)

 • Master of Business Administration

 • Master of Business Administration

ระยะเวลาเรียน 12-16เดือน