สาขาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาคอมพิวเตอร์

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนต่อปริญญาตรีได้ตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้นไป โดยเรียนหลักสูตรของสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งสิงคโปร์เองและทั่วโลก โดยสถาบันเหล่านี้จะนำเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกเข้ามาเปิดสอน และประมวณผลการเรียนต่างๆโดยมหาลัยโดยตรง เหมือนกันกับที่นักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้นฉบับ 

สำหรับนักเรียนที่สนใจ ในหลักสูตรสาขาวิชาเกี่ยวกับ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกเรียนได้ดังนี้

Foundation Programme 

Diploma Programme

Bachelor Programme

Certificate In Engineering Foundation

ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

Diploma in Computer Forensics

Diploma in InfoComm Technology

Diploma in Network Defense & Forensics Countermeasure

Diploma in Electrical Engineering Technology

Diploma in Mechanical Engineering Technology

ระยะเวลาเรียน 8-12 เดือน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือก

Bachelor of Science (Honours) in  

Computer Science

/Coventry University/UK

Bachelor of Science with Honours in Ethical Hacking and Cyber security

/Coventry University/UK

Bachelor of Science (Cyber Security)

/Edith Cowan University/AUS

Bachelor of Engineering with   

Honours in Electrical and Electronic Engineering

/Coventry University/UK

Bachelor of Engineering with 

Honours in Mechanical Engineering

/Coventry University/UK

Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)

/University of Newcastle/AUS

ระยะเวลาเรียน 16 เดือน ยกเว้น University of Newcasle เรียน 36 เดือน

Master of Science (Cyber Security)

Master of Science in Engineering Business Management

ระยะเวลาเรียน 12 เดือน และ 24 เดือน

CONTACT

US

line logo.jpg

VISIT

US

23 Nawamin24, Klongkhum,Buengkhum, Bangkok, Thailand

Monday - Friday: 8.30 - 17.30

Saturday: By appointment

Sunday:  By appointment

 

TELL

US

Copyright 2017 @  Zenith Education Professional Co., Ltd.  All Right Reserved 

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ  ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด