โรงเรียน Hillside World  Academy (HWA) ก่อตั้งในปี 2006 ในนาม โรงเรียนนานาชาติ Chinese International School ซึ่งบ่งบอกถึงความผสมผสานของชาติตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น HWA ซึ่งเน้นถึงความสำตัญของวัฒนธรรมและภาษาจีน แต่ก็ยังรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักเรียนและครูที่มาจากตะวันออกกลางถึงเอเชียกลางและจากยุโรปไปอเมริกา

นักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษควบคู่กับการสนับสนุนและเคารพในภาษาแม่ของพวกเขา ผลการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นที่น่าสังเกต HWA เป็นสถานที่แรกในการทดสอบความสามารถทางภาษาจีน HSK และยังคงอยู่ใน3อันดับแรกของทุกปีหลังจากนั้น ในขณะเดียวกันHWAได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร IB (IB Diploma Program) 
 

โรงเรียน Hillside World เปิดสอน
  • ระดับอนุบาล1-2 สำหรับเด็ก 3-6ขวบ
  • เกรด1-6 สำหรับเด็ก6-12ปี
  • เกรด7-10 สำหรับเด็กอายุ 12-16 ปี
  • เกรด11-12 สำหรับเด็กอายุ 16-19 ปี
ปีการศึกษา  เริ่มเดือนสิงหาคม-มิถุนายนของปีถัดไป
วันปิดเรียน
Fall break   1 สัปดาห์ในเดือนตุลาคม
Winter break   2 สัปดาห์ในเดือนธันวาคม
Spring break   2 สัปดาห์ในเดือนเมษายน
End of year break  มิถุนายน-สิงหาคม
 

CONTACT

US

  • Facebook
line logo.jpg

VISIT

US

Monday - Friday: 8.30 - 17.30

Saturday: By appointment

Sunday:  By appointment

 

TELL

US

Copyright 2017 @  Zenith Education Professional Co., Ltd.  All Right Reserved 

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ  ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด