Raffles Education Corp เป็นกลุ่มการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในสิงคโปร์ในปี 1990 ราฟเฟิลมีทั้งหมด 33 โรงเรียนใน 30 เมืองใน 13 ประเทศที่มีมากกว่า 30,000 นักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง, ปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท 

Raffles Design Institute สถาบันการออกแบบราฟเฟิล - สิงคโปร์ 
เป็นสถาบันชั้นนำเกี่ยวกับการออกแบบ ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ด้วยหลักสูตรDEGREE IN DESIGN 
ออกแบบแฟชั่นFashion Design | ออกแบบตกแต่งภายในInterior Design | ออกแบบกราฟฟิคGraphic Design | Digital Media | ภาพเคลื่อนไหว Animation 
ออกแบบเกมส์ Games Design| ออกแบบสินค้าProduct Design | ออกแบบเครื่องประดับJewelry Design

หรือDEGREE IN COMMERCE
แฟชั่นกับการตลาดและการจัดการFashion Marketing & Management | แฟชั่นกับการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนFashion Communication & Journalism |
การจัดการค้าปลีกRetail Management | การจัดการการออกแบบDesign Management

เริ่มเรียน: มกราคม | เมษายน | กรกฎาคม | ตุลาคม

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 

  • สำหรับคอร์สDiploma2 ปี +ระดับปริญญาตรีี่ 1ปีหลักสูตรการออกแบบ จะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำYear10 หรือระดับ GCE-O หรือเทียบเท่า

  • สำหรับคอร์สDiploma2 ปี+ ระดับปริญญาตรี1 ปีหลักสูตรพาณิชย์จะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำYear 9 หรือเทียบเท่า

  • นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อน

  • นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีอาจมีสิทธิ์เข้าเรียนได้ แต่ต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อน

  • นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่มีสิทธิ์สมัครเรียน

  • ระดับทักษะภาษาอังกฤษ-ปริญญาตรี: TOEFL (550 คะแนนสำหรับกระดาษที่ใช้หรือ 213 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้, 79-80 สำหรับ Internet-based) หรือ IELTS (6.0 คะแนน)-Diploma: TOEFL (คะแนนจาก 500 กระดาษที่ใช้หรือ 59-60 อินเทอร์เน็ต based) หรือ IELTS (5.0 คะแนน) TOEIC (ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ) - 550หรือเรียนในโรงเรียนมัธยมที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ3 ปีขึ้นไป

  • นักเรียนสามารถใช้การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Raffles ก่อนได้ สถาบันมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆที่ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ ระดับละ3เดือน 

  • ราคา ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียนตั้งแต่ 56,000-58,000 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหลักสูตรจนจบปริญญาตรี(3ปี)

CONTACT

US

  • Facebook
line logo.jpg

VISIT

US

Monday - Friday: 8.30 - 17.30

Saturday: By appointment

Sunday:  By appointment

 

TELL

US

Copyright 2017 @  Zenith Education Professional Co., Ltd.  All Right Reserved 

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ  ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด