โปรแกรมซัมเมอร์สิงคโปร์ตามใจ 

             ว่างตอนไหน

                             ไปตอนนั้น

เรียนภาษาที่ประเทศสิงคโปร์ระยะสั้นปี2020

โปรแกรมตามใจ 

เรียนที่สถาบันสอนภาษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา เดินทางสะดวก

สัมผัสการใช้ชีวิตแบบคนสิงคโปร์แท้ๆ  เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น

เลือกโรงเรียนได้  เลือกวันเดินทางได้ เลือกระยะเวลาเรียนได้

ดูข้อมูลโรงเรียน Dimensions International College

ดูข้อมูลโรงเรียน  SSTC Institute

3-4-weeks-gif.gif

สนใจติดต่อสอบถาม กรุณากรอกข้อมูล

ส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว successfully!