รียนภาษาสิงคโปร์ระยะสั้น 1-2สัปดาห์ ​

จัดให้น้องๆที่ต้องการลองเรียน เพื่อความมั่นใจในการวางแผนที่จะลงเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ระยะยาว 

  • ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเรียนได้มั๊ย

  • ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า 

ลองไปสัมผัสดูกับ 2 โปรแกรมนี้

-โปรแกรมลองใจ 1 สัปดาห์

-โปรแกรมวัดใจ 2 สัปดาห์

2019-GIF.gif
SSTC2019.jpg